IT-sikkerhed er en vigtigt og typisk overset drift faktor

Cyberangreb og diverse IT-sikkerhedstrusler som maleware, ransomware, phising mv. har de seneste par år gennemgået en eksplosiv udvikling. Selvom det typisk er hændelserne hos de større virksomheder og organisationer der griber opmærksomheden i medielyset, er der langt flere mindre aktører som ikke kommer i søgelyset.

Det er derfor vigtigt ikke at lade sig blindes af, at det kun er større koncerner og myndigheder der står som ofre. Det kan hurtigt blive en meget kostelig affære, hvis du ikke at gør dig de rigtige forberedelser.

Hændelser der har tektoniske effekter hele organisationen igennem

Ifølge danske undersøgelser på omfanget og konsekvenserne af cybertrusler og sikkerhedshændelser, er det anslået at det i gennemsnit koster danske virksomheder cia. 1 mio. kr. at udrette skaderne af en sikkerhedshændelse. Hertil er det estimeret at cirka 7 ud af 10 virksomheder oplever at få en sikkerhedshændelse om året.

Udover de økonomiske problematikker forbundet ved cyberangreb, forsages der også skade af ens omdømme, driftsikkerhed og lækning af følsomme personoplysninger. Disse hændelser sammenkoblet med betydelige økonomiske omkostninger, kan ende med at tage situationen fra slem til katastrofal for virksomheden.

God forberedelse kræver et godt overblik

Når det kommer til at forbedre ens IT-sikkerhed og sikkerheden af ens IT-infrastruktur, forudsætter det først, at du har et komplet overblik over alle anfaldepunkter. På den måde kan du få en indsigt i omfanget af din risikozone og dermed implementerer de rigtige løsninger og IT-sikkerhedsinitiativer.

En måde til hvordan du kan opnå at få overblik over jeres underliggende svaghedsområder IT-infrastrukturen, er ved blandt andet at gøre brug af en penetrationstest. Som navnet antyder er dette en særlig form for test, hvis formål er ”penetrere” eller gennemtrænge en udspecificeret applikation, enhed, system eller digital tjeneste.

Testen er en dybdegående manual analyse som kan anses for at være en form for eftersyn af jeres IT-setup og -infrastruktur. Men for at testen skal have frugtbare resultater, kræver det at vedkommende som udfører testen skal have de rigtige tekniske kompetencer og kunnen.

Dette er særlig vigtigt, hvis intet skal gå galt eller at svagheder skal blive fundet. Vedkommende der udfører testen, agerer nemlig som en hacker eller en anden form for cyberaktør, hvis formål er at gennemtrænge det pågældende system. Derfor anbefaler vi, at du henter hjælp fra professionelle IT-eksperter og IT-sikkerhedsfolk.

IT-sikkerhed er flydende

En penetrationstest kan hjælpe din virksomhed eller organisationen med at finde svagheder eller betydelig store sikkerhedsrisikoer, huller og lignende. Testenes fund kan hjælpe dig med at tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og dermed minimere IT-sikkerheds risikoerne. Ligeledes kan brugte penge på disse test og efterfølgende initiativer være med til at sparre dig en langt større formue – nemlig omkostningerne forbundet ved en gennemtrængt cybertrusel.