Teamudvikling

Der er de seneste par årtier kommet et stort fokus på karriere og udvikling. Særligt indenfor forretningslivet har der været større ændringer ikke blot på, hvordan projekter ledes, men også på hvordan afdelinger og organisationer struktureres for at opnå de bedste resultater.

Mange akademiske teoretiker såvel som fagpersoner i erhvervslivet, har kommet med inputs, teorier og frameworks på, hvordan virksomheder og organisationer kan effektivisere deres arbejdsgange.

Fra macro til micro udvikling

I anledningen af jagten på større effektivitet, er der kommet et øget fokus på det enkelte individ. Der findes i dag et hav af kurser, coaching, bøger, workshops or særlige programmer der allesammen har fokus på professionel udvikling, såvel som på personlig.

I langt de fleste virksomheder, er medarbejderne deres vigtigste aktiv, når det kommer til varetagelsen af opgaverne, men også viden og kultur generering. Medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen udgør tilsammen virksomhedens sociale fundament. Mange personer arbejder til dagligt sammen om et fælles mål på tværs af afdelinger og grupper.

Som leder forudsætter dette nogle særlige til kommunikation, ledelsesstil og samarbejde. Lederens rolle vil typisk her være at sikre at den pågældende afdeling når særlige målsætninger, men også at fremme organisationsudvikling.

En leg med klodser

Når det kommer til organisatorisk læring, findes der flere midler der kan bruges. En af disse midler, som skiller sig særligt ud, er LEGO Serious Play metoden. Metoden er særligt udviklingsværktøj der er kendetegnet for dens kreative brug af LEGO klodser og figurer.

Konceptet blev udviklet i 1990’erne i et samarbejde mellem LEGO-koncernen og professorerne Johan S. Roos og Bart Victor. Formålet for dette kreative udviklingsværktøj, var at gøre arbejdet med strategiprocesser mere effektive og resultatskabende.

I modsætning til mere formelle redskaber, leges der her aktivt med LEGO klodser, hvor deltagerne ved hjælp af rollespil, vil arbejde på at løse konkrete udfordringer i enten lederteamet eller i virksomheden. Processen vil klassisk set forgå, ved at det pågældende team vælger 1 særlig udfordring, hvorefter den enkelte person bygger sit svar i en LEGO-model. Herefter deles svarene med resten i LEGO-modellen, hvor hver person kan stille spørgsmål og reflektere over de forskellige eksempler.