Inspektion af farlige kemikalier

Er du ansat eller driver en virksomhed, der håndterer sundhedsfarlige kemiske stoffer og materialer? Det kan også være at du skal til at opstarte en virksomhed, der netop behandler skadelige genstande. Uanset baggrunden, er det vigtigt at have styr på sikkerhedsdatabladene.

Hvad er sikkerhedsdatablade?

Sikkerhedsdatablade også kendt som en leverandørbrugsanvisning er en type dokument og form for sikkerhedsdokumentation. Den skal medfølge alle sundhedsfarlige kemiske stoffer og materialer. Sikkerhedsdatabladet har til formål at fortælle medarbejderne, hvordan de skal håndtere de farlige materier.

Databladene har og følger et fast format, der belyser medarbejderen om, hvordan stoffet håndteres, anvendes, opbevares og bortskaffes sikkert. De udgør således fundamentet for kemikalieforvaltningen, der dikterer dagsordenen for sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Et praktisk eksempel

Der findes mange brancher og professioner, hvis arbejde til tider indebærer brugen af sundhedsskadelige kemikalier, stoffer og materialer. Et eksempel kan være, hvis du er en bygherre eller koordinator, der under planlægning af byggeriet udarbejder en plan for sikkerhed og sundheden. For at udarbejde planen, kan du gøre brug af sikkerhedsdatabladene for finde oplysninger på kemiske stoffer og materialer, der kan have miljø- og arbejdsmiljø problemer ved brug.

Er de lovpligtige?

Ifølge REACH-forordning er det lovpligtigt at sundhedsfarlige kemikalier og stoffer har sikkerhedsdatablade tilknyttet dem. Der findes her en række særlige regler og retningslinjer i forhold til, hvem der har ansvaret for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af sikkerhedsdatabladene. Herudover, hvornår der skal udarbejdes et sikkerhedsdatablad, hvornår databladet skal ajourføres.

Hent hjælp fra kompetente kræfter

Sikkerhedsdatablade er forbeholdt leverandøren af de sundheds og miljøskadelige stoffer, kemikalier og materialer. Det kan dog være en kompliceret opgave at udarbejde sikkerhedsdatabladene således at de overholder REACH-forordningens krav og retningslinjer. Det kan derfor være en kæmpestor støtte at hente hjælp fra kompetente eksterne kræfter. På den måde kan din virksomhed undgå at lave kostelige konsekvenser.